وبلاگicon
رهی معیری - غزل بی وفایی

رهی معیری

دیوان رهی معیری را در قسمت پیوندهای روزانه جستجو کنید.

کلام چهل و دوم-مرغ اسیر

نوشته شده توسط در تاریخ ۹۲/۰۶/۲۰ و ساعت

مرغ اسیر

اي تازه گل از عاشق ناشاد بکن ياد
وز آنکه ز يادش نروي ياد بکن ياد

زان مرغ اسيري که به کنج قفس از ضعف
بسته است لب از ناله و فرياد بکن ياد

اي بسته ز غوغاي رقيبان ره کويت
از آن که دل اول به رهت داد،بکن ياد

اي برق،که هنگامه ي ياران به تو گرم است
از سوخته ي آتش بيداد بکن ياد

از چشم اسيري،چو به پاي تو فتد اشک
زان بنده که از چشم تو افتاد بکن ياد

با شمع چو جان بازي پروانه ببيني
زان کشته که در پاي تو جان داد بکن ياد

تا خنده ي شيرين،نربايد دلت از دست
از تلخي جان کندن فرهاد بکن ياد

سنگي چو به بال تو زند دست حوادث
اي مرغ اسير از دل صياد بکن ياد

يک عمر رهي سوخت به اميد وصالت
يک بار از آن عاشق ناشاد بکن ياد


برچسب‌ها: غزل رهی معیری, ای تازه گل از عاشق ناشاد بکن یاد, غزل بی وفایی, غزل مرغ اسیر رهی معیری, غزلیات رهی معیری